ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಬೀಜಿಂಗ್ ಅನ್ಬೆಸೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೇಖೀಯ ಶಾಖ ಪತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಯುಎಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು

ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಯುಎಲ್ ನವೀನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೀಜಿಂಗ್ ಅನ್ಬೆಸೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಗ್ರತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಬೀಜಿಂಗ್ ಅನ್ಬೆಸೆಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಶಾಖ ಪತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯುಎಲ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾದರಿಗಳು : NMS1001-105 ° C, NMS1001-138 ° C, NMS1001-68 ° C, NMS1001-88 ° C, NMS1001CR / OD 105 ° C, NMS1001CR / OD 138 ° C, NMS1001CR / OD 68 ° C, NMS1001CR / OD 88 ° C, NMS1001EP 68 ° C, NMS1001EP 68 ° C, NMS1001EP 68 ° C, NMS1001EP 88 ° C, NMS1001EP105 ° C, NMS1001EP138 ° C, NMS1001-I, NMS1001-P.


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಡಿಸೆಂಬರ್ -16-2020